Bu Blogda Ara

GOOGLE SAYAÇ-ziyaretçiler...

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA ANTALYA HAVA DURUMU ARICI 07 HAYIRLI MEVSİMLER DİLER.

Google+ Badge

Translate

19 Aralık 2008 Cuma

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR,HEP ÖYLE KALACAK.

Anadolu...ismini tarihden alan bereketler ülkesi...bilinen tarihi M.Ö.8000 li yıllara kadar dayanır.Bereketli topraklarda yaşayan insanlar ilk zamanlarda bugünkü gibi tarla aramazlardı.Önemli olan tohumdu.Yağış,bereket doluydu.Toprağa atılan tohum kolayca çıkıyor,gürbüz gelişiyor ve bereketli oluyordu.
Biz Türklerin bu topraklara göçlerle gelmeye başlaması Türk tarihinde var olduğu kabul edilen ERGANAKON destanıyla başlar.Ortaasyada başlayan müthiş göçlerin sebebi sadece kuraklıktı.Kuraklık TÜRK soyunun göçederek Dünyaya yayılmasına sebeb olmuştur.Ancak Dünya üzerinde birçok bölgede bu özelliklerini koruyamamış ve kaynaşarak özelliklerini kaybetmişlerdir.Bundan dolayıki ANADOLUYA gelen TÜRK BOYLARI buraya hakim olarak devletler kurmuşlar ve ANADOLU ya hakim olmuşlardır.Takriben 1200 yıllık tarih içinde ANADOLU'YA hakim olduğumuzdan dolayı Türk ülkesi yani TÜRKİYE ADINI ALMIŞTIR
Orta Asya'dan bazı Türk boylarının 8. yüzyılda Anadolu'ya gelmesiyle başlayan Türk akımı, MS 1100 yıllarında Selçuklu Türklerinin büyük çaplı hareketiyle sonuçlanmıştır. Anadolu'ya yerleşen Türklerin Bizanslılarla mücadelesi sonucunda ve Haçlı seferleri sırasında Akhisar sürekli el değiştirmiştir.
MS 1200'lerde Bizans İznik bölgesine çekilerek, başkentleri Constantinopolis'i (İstanbul) Venediklilere bırakmışlardır. Akhisar bu dönemde yeni Bizans devletinin sınırında bulunmaktaydı. Aynı zamanda, Anadolu Türkleri, Doğudan gelen Moğol saldırılarıyla epey yıpranmışlardı. Bizanslılar başkentlerini MS 1300'lerde geri kazanmalarına rağmen eskisi kadar güçlü olamamışlardı. Moğol saldırılarının sona ermesiyle Anadolu Türkleri Bizans Devletine saldırmaya başladı. 1300'lü yılların başlarında Türkler tüm Batı Anadoluyu ellerine geçirmişlerdi. Akhisar da MS 1307'de Türk egemenliğine girmiştir.
Akhisar'daki Türk egemenliği 4 dönemde incelenebilir: Selçuklu, Saruhanoğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet (modern) dönem. Bu dönemlerin tümüne birden "Türk Devri" adını veriyoruz. Son iki dönem diğerlerine göre çok daha önemli görünmektedir.
Bu dönemler içerisinde Anadoluda yaşayan biz TÜRK'ler beraber yaşadığımız birçok ejnebi halka daima iyi davranmış,onların başda dini inançları olmak üzere mal mülk ve eşyalarına asla göz koymamışız.Bu tarih içerisinde herkez bilirki ticaret işleri hep bu azınlık denen ecnebilerin kontrolünde kalmıştır.Cumhuriyet tarihine kadar ülkemizin dikkat çekici bir TÜRK zengini bile yoktur.
Biz TÜRK'ler hep misafirsever bir millet olmuşuz.Misafir gördüklerimizi korumuşuz.Bunların bazıları ERMENİ olayında olduğu gibi yılan gibi bizi içden sokmuşlar.Hala zehirlerini akıtmaya devam ediyorlar.Ama bilmiyormıki TÜRK milletinin sabrının büyüklüğünü...En çok sevdiğimiz varlığın Yurdumuz TÜRKİYE olduğunu...Şunu iyi bilmelilerki;Burası TÜRK YURDU...TÜRKİYE...TÜRKLER YAŞAR...En az 1200 yıldan beri...Böyle olmaya devam edecek...
TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR.HEP ÖYLE KALACAK.
Yorum Gönder