Bu Blogda Ara

GOOGLE SAYAÇ-ziyaretçiler...

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA ANTALYA HAVA DURUMU ARICI 07 HAYIRLI MEVSİMLER DİLER.

Google+ Badge

Translate

9 Aralık 2012 Pazar

GEZGİNCİ ARICILIK NASIL OLMALIDIR?


  Çok bal toplamanın birinci şartı, arıcılık yapılan bölgenin, ballı bitkilerinin mevcut olmasıdır. İşte engin bölgelerini çiçekleri azaldıktan sonra , kovanların bol çiçekli yüksek yerlere taşınmasına gezginci arıcılık denir.
   Gezginci arıcılık nektar akışına  göre yapılan bir işdir.Nektar akışının başladığı bölgeye arıların nakil edilmesi demektir.Bunun için ballı bitkilerin ülkemizdeki bölgelere göre çiçeklenmesinin gösterildiği flora haritasına ihtiyaç vardır.Henüz ülkemiz florasını gösteren bir düzenli bilgi topluluğuna ben raslamadım.Bu konuda bir kaynak varsa bile okuma şansım olmadı.
     Arıcılık ve arıcılar açısından yıl planlanmasi ülkemiz genelinde iyi yapılamamaktadır.Nektarlı bitkilere göre gezginci arıcılık arıcının nereye gideceği önceden planlanmalı,tarımsal bölgeyse çiftçi bilgilendirilmeli,kırsal bölgeyse ilgililerden ön hazırlık yapması sağlanmalıdır.Yaz gelirken arıcıda kafasının estiği yere değil olması gerektiği yere gitmelidir.Bu işi yapacak kurumlar arıcı birlikleri ve il ilçe tarım müdürlükleridir.Üst kurullarda TAB ve tarımsal Bakanlıklardır.
Ancak yıllardır arıcılarla il ve ilçe tarım müdürlükleri birlikteliği,beraber çalışma bütünlüğünü hiç sağlayamamışlardır.Yabancı bölge ye gidişlerde arıcılar önüne oranın mahalli idare ve arıcılarınca zaman zaman zorluklar ve engeller konmaktadır.Bunda arıcının da kabahati vardır.İlgili mevzuata uymadan hareket eden arıcılar sıkıntılara sebeb olabilmektedir.Bu bakımdan arıcılar ve kurumlar ilgili mevzuat hükümlerine uyarsa sorunlar azalacaktır.
  Kovanların taşıma zamanının tayini pek önemlidir. Bu işte ne gecikmeli nede erken davranmalıdır. Bu zamanı tayin için aralıktaki bir müşahede kovanı sık tartılır. Bu tartılar sonunda, ağırlığın artık sabit kalıp artmadığı tesbit edildiğinde arıları o bölgeden taşımak zamanını geldiği anlaşılır.
Bol çiçekli olmakla beraber, rüzgarı eksik olmayan yerlerden uzak durulmalıdır. Kovanlar taşıncağı zaman yollarda arılarır çakmaması için kovanı iyice hazırlamalıdır. Uçma deliğine ve hatta en sütte elek teli geçirmeli kovanını iyice havalanabilmesi için daha iyi olur. Mümkün olduğunca arıları gece, akşam veya sabah serinliğinde taşmayı tercih etmelidir. Kapanabilir delikli uçma tahtalı ve ön ve arkasından hava delikleri olan kapalkı kovanlar gezginciliğe daha elverişlidir.

 Türkiye’nin ballı bitkiler açısından en üstün floral potansiyeline sahip ülkelerin başında gelmektedir, “Halen bu konudaki bilgilerimize eklenecek yeni bitkiler konusunda ayrıntılı çalışmaların sürdürülmesi ve bir yandan da bu
bitkilerin yayılış alanları, bal verimleri ve potansiyellerinin saptanması çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir” 

Tüm bu zenginliklerden yararlanılabilmesi açısından uygun polen ve nektar arayışı için gezginci arıcılığın yapılması gerekmektedir. “Sonuç olarak, bu zenginliklerden tam anlamıyla yararlanılarak bal üretimini arttırabilmemiz için arıcılarımızın da bulunduğu yörede veya ülkemizin diğer bölgelerinde uygun bol nektar ve polen veren floral kaynakların arayışı içinde olmalıdır. Bal arısı kolonileri, ballı bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde, belirlenen bu kaynaklara taşınarak mutlaka gezginci
arıcılık yapılmalıdır. Böylece arıcılıkta verimliliği sınırlayan bitkisel koşullara bağımlılık en aza indirilmiş olacaktır. Ayrıca arıcılık sezonunda birçok kez bal hasadı da mümkün olacaktır.
Yorum Gönder