Bu Blogda Ara

GOOGLE SAYAÇ-ziyaretçiler...

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA ANTALYA HAVA DURUMU ARICI 07 HAYIRLI MEVSİMLER DİLER.

Google+ Badge

Translate

11 Aralık 2014 Perşembe

BAL MUMU

Bal Mumu

1. Balmumunun Yapısı

Balmumu: Bal arılarının  bal tüketerek  ve kovan içi sıcaklık 35-40 dereceye  ulaştığı zaman arıların salgılar yaparak ürettiği balmumu, bilhassa modern arıcılıkta arıcıların vazgeçilmez doğal ürünü olan hammeddedir.
          İki katlı bir kovanda, başka bir ifadeyle kuluçkalık ve ballık olan bir kovanda hazır balmumu kullanılmadan arıların yaptığı, ana maddesi balmumundan oluşan, ham peteği  veya temel peteği üretmek için yaklaşık 15 günde üretebilirler. Böylelikle bal sezonuna 15 gün geç başlanmış olunur.
Modern arıcılıkta arıların bal üretmesi ve balın depolanması için balmumu eritilir, ham petek haline getirilir. Balmumu işlenecek hale getirilip, ham mum olarak çerçevelere takılır.
Dolayısıyla  arıcının birim zamanda ve birim maliyette  büyük bir avantaj  sağlar, bal sezonun daha verimli halde geçmesi sağlanır
Yöremizden topladığımız  kabarmış balmumlu petekleri, presleyip arıtıp balmumu külçe olarak toptan perakende olarak balmumu  satışı yapmaktayız.
Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcualik haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür. Balmumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir. Balda bulunan karbonhidratlardan sentezlenir. Arıların 1 kg balmumu üretebilmeleri için 6-10 kg bal yemeleri gereklidir. Mum salgılayan arılar önce bal yerler daha sonra 35 o C'da zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar. Mum pulcuğu karın halkalarından ayaklarla çeneye aktarılır. Çenede işlenen balmumu petek örme ve yapmada kullanılır.

Temel Petek Resmi
 
Kimyasal yapısında; alkali esterler (%72), serbest yağ asitleri (%14), hidrokarbonlar (%11), serbest alkoller (%1) ve bilinmeyen maddeler (%2) bulunur.
Ergime sıcaklığı 62-65 o C olup yoğunluğu 0.95'dir. Bu nedenle eritildiğinde su üzerinde toplanır.

2. Balmumu Üretimi

Özellikle Afrika, Orta ve Güney Amerika'da baldan daha önemli bir arı ürünüdür.Balmumu üretimi geleneksel olarak petek kırıntılarının sıcak su içinde eritilip karışımın süzülerek bir başka kaba aktarılması ve burada su üzerinde toplanan balmumunun soğuduktan sonra oluşturduğu katı kütlenin elde edilmesi şeklinde yapılır. Ayrıca, güneş enerjili mum eritme kapları da kullanılabilir. Esmerleşmiş eski peteklerin eritilip balmumuna dönüştürülmesi hastalıkların kontrolü açısından ihmal edilmemesi gereken bir işlemdir.
Geleneksel yöntemlerle üretilmiş bal mumu kalıpları

3. Balmumunun Kullanılma Alanları

Balmumu, çok değişik alanlarda kullanılmakla birlikte büyük oranda temel petek yapımında ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. Bunun yanında, Katolik kiliselerinde yakılan mumlarda en az %32 oranında balmumu bulunması gerektiğinden mum yapma sanayiinde de ciddi miktarlarda kullanılır. Bunların dışında balmumu; ilaç sanayiinde, parlatıcı, boya ve cila yapımında, kalıpçılık, dişçilik gibi alanlarda ve su geçirmezliğin sağlanmasında kullanılmaktadır. Daha önceleri balmumu ihtiyacı açısından kendine yeterli olan ülkemiz son yıllarda balmumu ithal etmeye başlamıştır. Kaynağı belli olmayan balmumundan yapılmış temel peteklerle Amerikan yavru çürüklüğü ve kireç hastalığı gibi arı hastalıklarının gerek ülkeler arası gerekse ülke içinde geniş alanlara yayılabileceği unutulmamalıdır. Bu bakımdan temel petek yapımında kullanılacak balmumunun "Arıcılık Yönetmeliği"nin zorunlu bir hükmü olarak 110 o C' da 12 saat süreyle sterilize edilmesi gerekmektedir. Balmumu tüm kullanma alanları açısından tamamen saf olmalı, parafin, serezin, reçine ve iç yağı gibi yabancı maddeler içermemelidir.
Not:http://xn--anaar-r4a.com/balmumu.html  adresinden alıntıdır.

Yorum Gönder