Bu Blogda Ara

GOOGLE SAYAÇ-ziyaretçiler...

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA ANTALYA HAVA DURUMU ARICI 07 HAYIRLI MEVSİMLER DİLER.

Google+ Badge

Translate

23 Ocak 2015 Cuma

ANA ARI ÜRETİMİ


Ana arı bir balarısı kolonisinin tek gerçek
dişi bireyi ve aynı zamanda annesidir. Ana arı
kolonide neslin devamlılığı için yumurtlar ve
aynı zamanda kolonideki işlerin düzenli olarak
yapılabilmesi için ana arı feromonu salgılar. İşçi
arılar bu feromonu yoğun bir şekilde algıladıkça
işlerini düzenli olarak yapmaya devam ederler.

Ana Arının Arıcılıktaki Önemi
Bir balarısı kolonisinin verimliliği
tamamen ana arıya bağlıdır. Genç ve çalışkan bir
ana arıya sahip arı kolonileri hızlı gelişir ve buna
bağlı olarak da daha fazla arıcılık ürünü
üretebilirler. Bu nedenle verimli ırklara mensup
verimli damızlık kolonilerden yetiştirilen kaliteli
ana arılar ile çalışıldığı zaman daha fazla arıcılık
ürünü alınabilir. Ancak bir koloninin ana arısı
sperm kesesinde bulunan spermleri bitene kadar
verimliliğini devam ettirebilir. Bu sebeple
arıcılar daha verimli olması nedeni ile
kolonilerinin ana arılarını en geç iki yılda bir
değiştirmelidirler.


olarak ana arıların yetiştirileceği özel petek
yaşlandığında koloninin işçi arıları içgüdüselbir koloni anasız kaldığında veya ana arısı
gözleri yaparlar veya daha önceden yapılmış
petek gözlerinin şeklini değiştirerek ana arı
gözleri haline getirirler. Eğer koloninin ana arısı
var ve yenilenecek ise yaşlı ana arı yeni ana
arının 

üretimi için ana arı gözlerine yumurtlar.

    Ancak ;
 ana arı aniden kaybolmuş veya
ölmüş ise hemen zaman geçirmeden işçi arı
gözleri içerisinde ana arı yetiştirmeye uygun
yaşta larva veya yumurtaların bulunduğu
önceden yapılmış hücrelerin bazılarını değiştirip
ana arı gözü haline getirirler. İşte ana arı
üretiminde bu mantıktan yola çıkılarak anasız
kolonilere kendi ihtiyaçlarını karşılatmak
amacıyla ana arı üretimi yaptırılır. Yetiştirilen
ana arıların yüksükten çıkmadan 1-2 gün önce
ayrılarak ana arıların birbirleri ile kavga etmeleri
ve birbirlerini öldürmeleri engellenir. Daha sonra
ana arısı olmayan koloniye direk yüksük halinde
verilir ve ana arı orada gözden çıkarak kovanın
ana arısı olur yada her bir ana arı yüksüğü ayrı
bir çiftleştirme kolonisine verilir. Bu şekilde
çiftleştirme kutularına veya ana arısı olmayan
zayıf bölme kolonilere alınan ana arılar
çiftleşmeyi müteakiben yumurtlamaya
başladıktan sonra satışa veya kolonilere
verilmeye hazır hale gelir. Ana arı üretimi için birçok yöntem
geliştirilmiştir. Ana arı üretiminde kolonilerde
zaman zaman görülebilecek doğal ana arı
yüksüklerinden faydalanılarak az sayıda anaarı
üretimi yapılabilirse de bu şekilde yetiştirilen ana
arılar pek kaliteli olmaz. Ana arı üretiminde Alley ve Smith yöntemi gibi kontrollü üretim
yöntemleri de vardır. Bu yöntemler içerisinde
Doolittle Yöntemi, ise ticari amaçla yani çok
sayıda ana arı üretmek için larva transferi
yapılarak ana arı üretimini hedefleyen
yöntemlerden bazılarıdır.
Az sayıda ana arı ihtiyacı için zayıf
bölmeler alınarak veya birkaç koloni anasız
bırakılarak koloninin yetiştireceği doğal ana arı
yüksükleri kullanılarak kolayca az sayıda ana arı
yetiştirilebilir. Ancak bu şekilde yetiştirilen ana
arıların büyük bir kısmı kaliteli olmaz.
Ticari amaçla veya çok sayıda ana arı
üretimi için larva veya yumurta transferi
yapılarak çok sayıda ana arı üretilebilir.
Kolonilere plastik veya balmumundan yapılan
ana arı yüksüklere içerisine yumurta veya genç
(bir günlük) larva transferi yapılır. Transfer
işlemi özel transfer kaşıkları yardımı ile
yapılmaktadır. Gerek arısütü üretimi ve gerekse
ana arı üretiminde en hassas işlem transfer
işlemidir. Çünkü larvalar ve özellikle yumurta
çok hassastır bir gözden diğer bir göze
nakledilirken yumurta veya larvanın zarı
yırtılabilir. Bu nedenle transfer kaşığının ince ve
pürüzsüz olması ve kullanılırken de dikkatli
olunması gerekir. Dikkatsiz ve özensiz yapılan 

transferlerde tutma oranı çok düşüktür. Ayrıca
transfer işleminin yapıldığı ortamında sıcak,
rutubetli ve rüzgarsız olması gerekir. Transfer
işleminden sonra transfer çerçeveleri zaman
geçirmeden kolonilere verilmeli ve bu koloniler
mutlaka beslenmelidir. Çünkü yapılan çalışmalar
şurup ve kek ile beslemenin transfer edilen
larvaların tutma oranını artırdığını
göstermektedir.
 Genellikle birkaç gün önceden
anasız hale getirilen başlangıç kolonileri transfer
işleminden önce hazırlanmış olmalıdır. Başlangıç
kolonisi yeteri kadar besini olan ve genç işçi arı
yoğunluğu fazla olacak şekilde hazırlanırsa
transfer edilen yüksüklerin tutma oranı ve bu
yüksüklerden yetişecek an arıların kalitesi
artmaktadır. Ancak bir koloniye yapılacak
transfer sayısı arttıkça tutma oranı ve kalite
azalmaktadır. Bu nedenle bir başlangıç
kolonisine gücüne göre transfer yapılmalıdır. 8-
10 çerçevelik güçlü kolonilere ortalama 90-120
larva transferi yapılırken zayıf 5-6 çerçevelik
kolonilere ancak 30-45 larva transferi yapılabilir.
Ana Arının Koloniye Verilmesi
Kolonilere ana arının verilmesi
konusunda tedbirli olmak gerekir. Bazen zayıf
koloniler üzerine bal sürülen bir ana arıyı hemen
temizleyip kabul ederse de değerli bir ana arıyı 
bu şekilde onu öldürülme riski ile karşı karşıya
bırakmak bilinçli bir arıcı için pek mantıklı
değildir. Teknik arıcılıkta ana arısız bir koloninin
yeni bir ana arıyı benimseyip onun kokusuna
alışması için ortalama üç gün süre ile kafes ile
koloni içerisinde kalması tavsiye edilir. Hatta
bazen bu süre dahi yeterli olmamakta ve daha
fazla bekletilmesi gerekmektedir.
Koloniye ana arı verirken koloninin
anasız olması, zayıf olması ve uzun süre anasız
kalarak yalancılaşmamış olmasına dikkat
etmeliyiz. Ana arısı olmasa da ana arı verilmeden
önce varsa koloninin yapmış olduğu doğal
yüksüklerin bozulması da yeni verilecek ana
arının koloni tarafından kabul edilmesini
kolaylaştırmaktadır. Böyle bir koloniye verilecek
anaarıyı kafese alarak çerçevelerin arasına,
arıların yoğun olduğu ve anaarıyı
besleyebilecekleri bir yere sıkıştırılarak 3 gün
beklenmeli ve dikkatli bir şekilde ana arıyı
serbest bırakmalı ve kısa bir süre sonra da kabul
edilip edilmediğine bakılmalıdır.

Arıcı 07-ANTALYA
Yorum Gönder